Kandidaat FairTradeGemeente
FairTradeGemeente
Niet actieve gemeente

FairTradeAmbassadeurs

Leo Nys
Guy Stappaerts
Greet Oris
Wim Vanbiervliet
Fier draag ik het FairTrade label tijdens de centrumfeesten
Leo Nys- Burgemeester
Koffie, thee, soep, 't is al om het even. (h)eerlijke producten aanbieden, daar staan we voor.
Guy Stappaerts- Coördinator trekkersgroep FairTrade
Een heerlijke Gageleer of een straffe eerlijke koffie smaakt altijd in het bezoekerscentrum aan het landschap de Liereman
Greet Oris- Schepen Milieu en Duurzaamheid
Onze fairtradeambassadeur
Wim Vanbiervliet- Schepen van jeugd, juridische zaken, leefmilieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking