De plus twee methode

+2 – methode

Bedoeling:
Binnen de 3 maanden telt de vrijwilligersploeg met de hulp van huidige vrijwilligers minstens 2 nieuwe vrijwilligers

De 3 stappen:

1)      Namen zoeken en afspraken maken

Tijdens een bijeenkomst van de trekkersgroep:

-       beantwoord de vraag “zoeken we mensen voor welbepaalde taken?  Zo ja, voor welke?”

-       iedereen noemt 2 tot 5 namen uit kennissenkring/adresboek?
gepensioneerde kruidenier, loodgieter, loketbediende, familielid, buurvrouw, dokter, lid sportclub,…
nooit zeggen: “die gaat dat toch niet willen doen”

-       afspraken maken:
wie spreekt wie aan?  Tegen wanneer?
zorg er voor dat ook de afwezigen die afspraken in handen krijgen

2)      iedereen spreekt minstens 2 mensen aan uit de brede kennissenkring

Ieder lid van de Trekkersgroep spreekt de afgesproken personen aan.

Tips:

-       kies een goed moment

-       vertel dat je op zoek bent naar extra bestuursleden/vrijwilligers voor een welbepaalde taak

-       leg uit wat de lokale trekkersgroep allemaal doet, en eventueel ook wat de pluspunten zijn van de groep

-       vertel waarom jij je engageert, of hoe je bij de groep bent gekomen

-       maak duidelijk wat er concreet verwacht wordt (afhankelijk welke taak/engagement je voor ogen hebt).  Maak dit engagement voor nieuwkomers niet te zwaar, en maak ook duidelijk dat ze er niet alleen voor staan, met wie ze dit zullen doen,…

-       laat de optie open om “eens te proberen” (1 bijeenkomst, 1 campagne,…)

-       beloof een goede verwelkoming

3)      nieuwe mensen verwelkomen

Tijdens de volgende trekkersgroepbijeenkomst:

-       worden de nieuwelingen zeer hartelijk verwelkomd

-       vragen we hen zich voor te stellen (naam, interesses, ev. verwachtingen)

-       worden alle andere FairTradeTrekkers voorgesteld (NIET VERGETEN)

-       wordt de werking kort voorgesteld, en worden de plannen voor de nabije toekomst toegelicht, hiervoor kan je de startpresentatie gebruiken van FairTradeGemeente (eventueel in een ingekorte versie)

-       geven we de nieuwelingen wat documentatie, en eventueel een attentie

Direct na de eerste 2 of 3 bijeenkomsten en na de eerste activiteiten:

-       individueel vragen “hoe vind je het?”

-       ingaan op hun antwoord
 

Veel succes! 

 

 

Bijlage(n): 
Type: 
idee