Jeugdverenigingen duurzaam op kamp

De werkgroep Fair Trade Gemeente daagt de Jeugdbewegingen uit om komende zomer een Fair Trade Kamp te organiseren. Wat houdt dit in? Een Fair Trade kamp is een kamp waarbij er speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid, lokale handel en eerlijke handel. Door middel van kleine ingrepen in een kampgebeuren, kunnen de verschillende verenigingen hun kamp zodanig organiseren dat het een duurzaam kamp is.

Heel wat verenigingen nemen jaarlijks deel en communiceren hun engagement via het kampboekje naar de leden en de ouders!

Doelgroep: 
Verenigingen
Groups audience: 
Type: 
idee