Na de titel: de vijf sterren

Is mijn FairTradeGemeente er klaar voor?

Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in aanmerking om een ‘5 sterren-FairTradeGemeente’ te worden.Laat je interesse blijken aan jouw regiobegeleider. Samen kunnen jullie bepalen of je gemeente er klaar voor is. De stevige basis die werd opgebouwd aan de hand van de originele 6 criteria is immers van groot belang voor het welslagen van de 5 nieuwe sterren. De overkoepelende doelstelling van dit sterrensysteem is het engageren van de bevolking voor Fair Trade via de vele contacten die jullie al hebben in je gemeente.

          

Wat is de doelstelling?

Meer specifiek willen we dat 25% van de burgers in jouw FairTradeGemeente bewust kiest voor Fair Trade.  Wat betekent dat,‘bewust kiezen voor Fair Trade’? Dat betekent dat iemand ...

- Weet wat Fair Trade inhoudt, en

- Deze producten minstens 4 keer per jaar aankoopt/verbruikt.

Het engageren van burgers voor jullie verhaal lukt pas echt goed als je kan rekenen op een aantal reeds eerder bereikte doelgroepen; zoals winkels, horecazaken, scholen, organisaties, bedrijven, een gemeentebestuur... De actoren die aan bod komen bij de eerste 6 criteria dus. De meeste groepen hebben immers een mooi partnerschap met tal van deze actoren opgebouwd. We willen jullie helpen om deze samenwerking te verzilveren, te versterken. Na het behalen van de eerste 6 criteria verandert je rol als trekkersgroep. Moet er immers nog ‘getrokken’ worden? Of willen jullie aan het stuur gaan zitten en de campagne naar een positie leiden van standvastige aanwezigheid in jouw gemeente? Willen jullie een menselijk kapitaal uitbouwen, ook wanneer jullie er als trekkersgroep niet meer zouden zijn?

Met dit nieuwe model roepen we jullie op om van Fair Trade iets te maken dat ‘leeft’ in je gemeente. De keuze voor duurzame producten (Fair Trade en/of lokale duurzame voeding) moet een attitude worden, een gewoonte, een bewuste keuze. De realisatie hiervan is niet alleen júllie opdracht, maar ook die van tal van andere spelers in jouw gemeente, en van onze nationale Noord-Zuidorganisaties. Daarom komen er nieuwe projecten om jullie te helpen!

Investeren in dit menselijke kapitaal hoef je niet voor óns te doen. Doe het omdat je gelooft in de kracht van mensen om het verschil te maken. Omdat zelfs één geëngageerde FairTradeGemeente, waar vele burgers en georganiseerde actoren deelnemen, iets significant kan betekenen voor Fair Trade.

De 5 sterren zijn geen verplichting. Het doel is niet om 5 sterren te halen. Deze 5 sterren zijn slechts een hulpmiddel om je te ondersteunen om Fair Trade op de kaart te zetten in je gemeente!

Ster 1: FairTradeAmbassadeurs

Bij deze eerste ster moedigen we trekkersgroepen aan om zich te laten omringen door mensen die Fair Trade een warm hart toedragen. Ambassadeurs zijn mensen waar je als trekkersgroepen beroep op (kan) doen bij het uitvoeren van de taak om Fair Trade op de kaart te zetten in de gemeente. Het zijn interessante figuren, spilfiguren, die een ambassadeursrol vervullen voor Fair Trade en/of lokale duurzame voeding.

 

Voorwaarde voor het behalen van een ster:
van een trekkersgroep wordt verwacht ambassadeurs (1) te vinden, (2) bekend te maken, (3) te decoreren en (4) in te zetten. We verwachten minstens 3 ambassadeurs
(verschillende achtergronden) per gemeente (excl. trekkersgroepleden).

Ster 2: FairTradeFans

Onder deze ster verstaan we alle activiteiten die door een trekkersgroep en/of ambassadeurs georganiseerd worden met de bedoeling burgers te bereiken, en
hen tot echte FairTradeFans te maken! De ambitie per gemeente is om 25% van de burgers tot fan uit te roepen.

 

Voorwaarde voor het behalen van een ster:
We beogen dat 25% van de burgers bewust kiest voor Fair Trade (= weten wat Fair Trade inhoudt + minstens 4 keer per jaar bewust fairtradeproducten kopen/verbruiken). Is dit het geval? Dan worden zij erkend als FairTradeFan! Van een trekkersgroep wordt verwacht minstens 2 verschillende activiteiten te organiseren om 25% van de burgers tot zo’n fan te maken. Bij iedere activiteit dient dus nagedacht te worden of de mensen die hiermee aangetrokken worden, ook daadwerkelijk onder de definitie vallen en aldus FairTradeFan mogen worden.

Ster 3: FairTradeCommunicatie

Deze ster omvat alle mogelijkheden die een trekkersgroep kan ondernemen om hun streven naar het engageren van zoveel mogelijk FairTradeFans kenbaar te maken. Ook de communicatie over het aantal fans/ambassadeurs en de sterrenstatus valt hieronder.

 

Voorwaarde voor het behalen van een ster:
Aantonen dat een aantal noemenswaardige communicatie-initiatieven werden ondernomen.

Ster 4: FairTradeStraat

Deze ster vormt de meest concrete van alle vijf de sterren. Bij deze ster vragen we een trekkersgroep om een grote groep mensen in één keer te engageren, via de
uitdaging een ‘FairTradestraat’ uit te roepen. Men engageert dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen van één straat om zich tot FairTradeFans uit te roepen en zo
samen een FairTradeStraat te worden. Vanuit FairTradeGemeente worden communicatiedragers aangemaakt

 

Voorwaarde voor het behalen van een ster:
Van zodra bewoners van minstens 30 huizen per straat, of 70% van de huizen indien deze straat minder dan 30 huizen heeft, in een bepaalde straat/wijk deelnemen, is er sprake van een FairTradeStraat. ‘Deelnemen’ betekent dat die mensen zich herkennen als FairTradeFan ((1) weten wat Fair Trade is en (2) minstens 4 keer per jaar FairTrade aankopen/verbruiken). Ze zijn ook bereid hun herkenning aan hun raam of voorgevel op te hangen. De deelname van één FairTradeStraat in de gemeente, leidt tot het behalen van deze ster.

Ster 5: FairTradeBestuur

Deze laatste ster is een belangrijke verdieping van het initiële criterium 1 van de bestaande campagne. Deze ster gaat verder dan het aanbieden van fairtradeproducten op de gemeente, maar behelst vooral het beleidsmatig blijven inzetten op Fair Trade.

Voorwaarde voor het behalen van een ster:
Trekkersgroep geeft aan dat beleid goed bezig is via aantoonbare realisaties die na het behalen van de titel werden ondernomen i.k.v. een beleidsmatig engagement voor FairTradeGemeente. Ga in dialoog met je regiobegeleider over hoe je gemeente vandaag inzet op Fair Trade. Meld ons jouw kwalitatieve beoordeling, en behaal je ster!

 

Meer info

De Faire Gids

De presentatie van de nieuwe campagne

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs

Controleformulier ster 1

Handleiding ster 2: FairTradeFans

Controleformulier ster 2

De vijf sterren in beeld

Wil jij ook fan worden?

Help de wereldhandel eerlijker te maken, kies ook voor fair trade!

Een FairTradeFan weet waar eerlijke handel voor staat en koopt minstens vier fairtradeproducten per jaar.

Eerlijke handel (ook fair trade genaamd) gebruikt handel als hefboom voor ontwikkeling en het wegwerken van ongelijkheden. Zijn voornaamste kenmerk is de eerlijke prijs die aan producenten wordt betaald waardoor ze een aannemelijk inkomen hebben en toegang tot sociale basisdiensten (opleiding, gezondheid ...) - kortom, een beter leven en betere werkomstandigheden, vooral in de ontwikkelingslanden. Bovendien past eerlijke handel alsmaar strengere milieucriteria toe, zoals het verbod op ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) en op het gebruik van gevaarlijke chemische producten

Uit de laatste studie van het Trade For Development Center blijkt dat 42% van de Vlamingen weet wat eerlijke handel inhoud en dat 43% van de Vlamingen minstens 4 maal per jaar een fair trade product aankoopt.

Hoor jij bij deze grote en groeiende groep? Schrijf je dan snel in als FairTradeFan!
 

Ambassadeurs

Saffraanboerderij
Chantal Nuyts
Roos Van bruggen
Elke Tweepenninckx
Een saffraankwekerij, waar we met veel geduld en zin voor kwaliteit een superieure saffraan willen telen.
Saffraanboerderij- Een saffraankwekerij, waar we met veel geduld en zin voor kwaliteit een superieure saffraan willen telen.
Als vrouw van een boer en uitbater van een lokale ijsjeszaak vind ik lokale producten zeer belangrijk. k verkoop naast mijn ijsjes ook andere lokale producten. Ook fairtrade draag ik een warm hart toe.
Chantal Nuyts- 't Heuninghof Olen
Ontwikkelingssamenwerking en heel het mondiale thema inspireren me. Je zal mij dus geregeld zien in de wereldwinkel of bij het voedselteam. Ook ben ik actief voor een eigen vierde pijler, project in India, en voor Vredeseilanden.
Roos Van bruggen- Olense vierde pijler
lokale duurzaame en ook fairtrade, producten begeesteren me. Ik ben daarom ook trekker van het voedselteam Olen en engageer me bij verschilleden projecten al dan niet in samenwerking met het lokaal bestuur Olen zoals de samentuin.
Elke Tweepenninckx- trekker Voedselteam Olen