Wat is Fairtradeprovincie?

FairTradeProvincie draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van 6 criteria spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier maken we mensen in heel Vlaanderen warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame landbouw. Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie!

Een campagne van 4 organisaties

In maart 2009 lanceerden de 5 provincies in Vlaanderen de campagne FairTradeProvincie. Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met vier organisaties: 11.11.11, Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels en Vredeseilanden. In 2010 zitten we opnieuw samen rond de tafel om een eerste evaluatie van de campagne te realiseren. De inbreng van de provincies is hier van zeer groot belang.

Een campagne over Noord en Zuid

Op fairtradeproducten alleen kan je niet overleven. Waar vind je tomaten? En melk? En kaas en aardappelen en witloof en appelsap? Al die producten vind je hier bij ons. Wanneer ze op een duurzame manier geproduceerd en geconsumeerd worden, dan kunnen ze een prachtige aanvulling vormen op de meer dan 1.000 beschikbare fairtradeproducten. FairTradeProvincie vindt het belangrijk om beide een plaats te geven en op die manier de brug te slaan tussen Noord en Zuid.

 

De 6 criteria voor de titel van FairTradeProvincie

1. Provinciebestuur
De provincieraad keurt een beleidsverklaring goed die fair trade steunt en gekoppeld wordt aan een jaarlijks actieplan. De provincie beslist om koffie en nog minstens één ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s van de provinciale ambtenarij. Verder promoot ze het bewustzijn voor fairtrade op regelmatige basis bij het personeel via haar eigen interne informatiekanalen.

2. Gemeenten
65% van de gemeenten in de provincie is ingeschreven in de campagne FairTradeGemeente. 70% van de ingeschreven gemeenten hebben de titel reeds behaald. Daarvoor biedt de provincie ondersteuning aan gemeenten op bovenlokaal niveau om hen te stimuleren in het opstarten van de campagne en het behalen en behouden van de titel.

3. Provinciale instellingen
Een bepaald aantal provinciale instellingen consumeert minimum 2 fairtradeproducten. Er zijn objectieven vooropgesteld per categorie van instellingen. De instellingen organiseren of ondersteunen ook sensibiliserende acties die de kennis over en de betrokkenheid met fairtrade vergroten.

4. Media-aandacht
Regelmatig krijgt de campagne externe media-aandacht naar aanleiding van een evenement, een actie of het behalen van een nieuw criterium of de titel. De trekkersgroep ontwikkelt een strategie om de campagne lang in het nieuws te houden. Hierdoor bereikt men een groot deel van de bevolking.

5. Provinciale trekkersgroep
Er is een provinciale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien is hij verantwoordelijk voor de continuïteit van de FairTradeProvincie en de jaarlijkse beoordeling. De trekkers van de groep komen uit verschillende diensten van de provincie en ook externen zijn welkom.

6. Lokale productie en consumptie van duurzame voedingsproducten
De trekkersgroep ondersteunt en/of organiseert initiatieven die lokale productie en consumptie van duurzame voedingsproducten stimuleren. De initiatieven versterken de band tussen eerlijke handel en lokale productie en consumptie van duurzame voedingsproducten. Het kan gaan om permanente of om jaarlijkse, kortlopende initiatieven. Een nulmeting van de reeds genomen en lopende initiatieven geldt als vertrekpunt.

De Vlaamse Provincies

          Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

             Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Wil jij ook fan worden?

Toon je engagement en wordt ook FairTradeFan!

Ambassadeurs

Twee nieuwe Fair Trade Ambassadeurs in Ieper
Carrefour
Christine
Jef Vets
Heilig Hart Zieken huis en B&B De Nachtwacht - Klein Stadhuis werden aangeduid als ambassadeurs in Ieper. Binnen hun dagelijkse werking gebruiken ze Fair Trade producten.
Twee nieuwe Fair Trade Ambassadeurs in Ieper- Psychiatrisch ziekenhuis en horeca
“Ik geloof heel hard in Fairtradeproducten. Het is een sterk assortiment dat een meerwaarde biedt aan mijn zaak“
Carrefour- Zaakvoerder
Waar mogelijk kies ik voor eerlijke of lokale producten
Christine- Zaakvoerder Kruidenier Pekes en Erwtjes
Door Fair Trade wijn te schenken tijdens grote evenementen in de gemeente bereiken we ineens een grote groep mensen.
Jef Vets- Zaakvoerder Drankenhal Vets