Gemeentebestuur

 

Verantwoordelijke van het gemeentebestuur

Schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Hilde De Graeve

 

 

 

 

 

Criterium 1: Het lokale bestuur

1. De resolutie rond fairtrade gemeente werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 23 januari 2012, en door de gemeenteraad van Zomergem op 27 februari 2012. 
Hierbij stemt de gemeenteraad er principieel mee in dat in het kader van een duurzaambeleid,:
-bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. 
-bij de aankaap van producten aandacht zal vesteed worden aan de prijs die de lokale producenten voor hun product krijgen. De gemeente zal zoveel mogleijk een beroep doen op leveranciers die plaatselijke, lokale (via korte keten)  en duurzame producten aanbieden die op een verantwoorde wijze geteeld worden of daarmee overeenstemmen. 
-er in haar interne en externe communicatie aandacht zal besteed worden aan haar duurzaam aankoopbeleid.
-ze  een trekkersgroep ondersteund.

 

2. Het gemeentepersoneel drinkt fairtrade koffie. Op recepties wordt daarbovenop ook fairtrade fruitsap geschonken aan de bewoners.
Er werd op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier voor de fairtrade koffie en chocolademelk voor het gemeentehuis. 

 

Wil jij ook fan worden?

Help de wereldhandel eerlijker te maken, kies ook voor fair trade!

Een FairTradeFan weet waar eerlijke handel voor staat en koopt minstens vier fairtradeproducten per jaar.

Eerlijke handel (ook fair trade genaamd) gebruikt handel als hefboom voor ontwikkeling en het wegwerken van ongelijkheden. Zijn voornaamste kenmerk is de eerlijke prijs die aan producenten wordt betaald waardoor ze een aannemelijk inkomen hebben en toegang tot sociale basisdiensten (opleiding, gezondheid ...) - kortom, een beter leven en betere werkomstandigheden, vooral in de ontwikkelingslanden. Bovendien past eerlijke handel alsmaar strengere milieucriteria toe, zoals het verbod op ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) en op het gebruik van gevaarlijke chemische producten

Uit de laatste studie van het Trade For Development Center blijkt dat 42% van de Vlamingen weet wat eerlijke handel inhoud en dat 43% van de Vlamingen minstens 4 maal per jaar een fair trade product aankoopt.

Hoor jij bij deze grote en groeiende groep? Schrijf je dan snel in als FairTradeFan!
 

Ambassadeurs uit Zomergem

Mijn benzine? Fair Trade koffie!
Sophie Vanonckelen-Noord-Zuidambtenaar LoWaZoNe