5. HOE BETREK  JE  JONGEREN BIJ JE FAIRE GEMEENTE?

Jongeren worden vandaag overladen door allerhande uitdagingen, crisissen en thema’s. Veel tijd om zich te vervelen is er niet gezien de vele events die als paddenstoelen uit de grond schieten. Het is dan ook niet te verwonderen dat FOMO, de angst om iets te missen, een ingeburgerd begrip is geworden. Maar hoe kan je als Faire Gemeente jongeren ervan overtuigen dat ze de trein van Lokale, Ecologische en Faire handel niet mogen missen? Hoe kan je jongeren en jeugdorganisaties betrekken bij het lokale faire beleid en welke LEF- acties kunnen hun interesse hopelijk (blijven) prikkelen?

Twee avontuurlijke acties en een expert in jongerenzaken om je te inspireren:

1. Youth Ambassadors Programma  

Faire Gemeente startte in 2024 een Youth Ambassador Programma. We zochten Jongeren met LEF die zich een jaar lang engageren voor de beweging. Acht jongeren uit zeven verschillende Faire Gemeenten stoomden zich klaar om mee te werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld. In verschillende samenkomsten breiden ze hun kennis uit over eerlijke handel, ecologisch en duurzaam produceren en consumeren, klimaat- en genderongelijkheid, fair fashion, dekolonisatie en ervaren ze de impact van het netwerk van Fair Trade Towns.
Goed voorbereid gaan ze in september 2024 op ‘praktijksafari’ naar Zuid-Afrika waar ze ervaringen uitwisselen met gelijkgestemde Zuid-Afrikaanse jongeren. Samen bezoeken ze fairtrade en ecologische projecten en organisaties en wonen ze de Internationale Fair Trade Towns Conferentie in Drakenstein bij.

Kom luisteren naar hun avonturen en hoe dit programma hun kijk op de wereld al dan niet heeft veranderd.

2. Jongerenuitwisseling Bornem-Nquthu
Faire Gemeente Bornem en Nquthu in Zuid-Afrika hebben een samenwerkingsverband sinds 2008. In hun nieuwe project willen zij inzetten op duurzame landbouw en Fairtrade in beide gemeenten. Door uitwisseling over deze verschillende thema’s willen zij van elkaar leren en elkaar helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

Bornem heeft in 2024 een groep jongeren gezocht en gevonden die mee willen bouwen aan een duurzaam Bornem. Doel van deze groep is om de eigen gemeente te leren kennen om daarna het gezichtsveld uit te breiden naar de rest van de wereld. Ze startten lokaal maar gingen mondiaal. De geselecteerde jongeren gingen op zoek naar duurzame landbouw en Fairtrade in Bornem en België. En plaatsten dit later in een internationaal perspectief tijdens een uitwisseling van 2 weken met jongeren uit onze partnergemeente Nquthu.

3. Bataljong

Waar houd je rekening mee als je jongeren wil betrekken bij je actie/project?

Voor wie? Iedereen die jong van hart is en gelooft in de kracht
van jongeren om de wereld eerlijker en duurzamer te maken.