Vijf jaar na het lanceren van de campagne Faire Gemeente, besloten we ook met de Vlaamse provincies aan de slag te gaan rond eerlijke handel. In 2009 lanceerden we ‘Faire Provincie’. Anno 2021 tellen we drie Faire Provincies onder ons: De provincie Antwerpen mocht in 2011 als eerste de titel van Faire Provincie in de wacht slepen. Nadien volgden West-Vlaanderen (2013) en Oost-Vlaanderen (2016).

Het doel blijft hetzelfde als bij de gemeenten: eerlijke handel op de kaart zetten. Van fairtradekoffie dat wordt gedronken in de provinciale instellingen en werkkleding gemaakt uit eerlijk katoen, tot sensibiliseringsacties naar inwoners en gemeenten. Naast gemeenten zijn ook provincies een krachtige hefboom om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

Elke provincie kent z’n eigen dynamiek en pakt de campagne op z’n eigen manier aan. Maar we hebben wel enkele richtlijnen en criteria om de campagne in goede banen te leiden. We sommen ze hieronder op:

CRITERIUM 1 | AANKOOPBELEID

De provincie koopt structureel fairtradeproducten aan voor vergaderingen, voor gebruik op kantoor en in de cafétaria van de provinciale diensten. De provincie streeft een groei na van het aantal fairtradeproducten die structureel worden aangekocht, met minimaal één nieuw product per jaar. Daarnaast engageert de provincie zich voor de ontwikkeling van een kader voor lokale duurzame voeding, met richtlijnen voor de opname van lokale duurzame voeding in het aankoopbeleid.

CRITERIUM 2 | ONDERSTEUNEN VAN DE (FAIRTRADE)GEMEENTEN

  • De provincie zet zijn communicatiekanalen en contacten in bij de oproep naar de gemeenten om de tweejaarlijkse Fair-O-Meter enquête in te vullen en bij de lancering van de resultaten van de Fair-O-Meter.
  • De provincie zet zijn communicatiekanalen en contacten in wanneer zich een opportuniteit voordoet om een nieuwe Faire Gemeente te realiseren in de provincie.
  • De provincie ondersteunt minimaal 2 bovenlokale initiatieven per jaar ter stimulering van de gemeenten op vlak van eerlijke handel. Dit kan gaan over vormingen, educatief materiaal voor scholen/gemeenten… financiële ondersteuning voor regionale samenwerkingsverbanden etc. Deze initiatieven kunnen eenmalige, wederkerende of permanente initiatieven zijn. Inhoudelijk is er minstens 1 initiatief waar fair trade centraal staat en één initiatief waar korte keten aan bod komt, idealiter komen beide aspecten samen aan bod.

CRITERIUM 3 | PROVINCIALE DIENSTEN

  • Alle provinciale diensten die meedoen met de centrale aankoop van de provincie voldoen aan de voorwaarde van criterium 1. Zij kopen met andere woorden fairtradeproducten uit het globale zuiden aan, met een jaarlijkse groei van één fairtradeproduct. Tevens ontwikkelen zij expertise over de aankoop van lokale duurzame voedingsproducten.
  • Van de provinciale diensten die een zelfstandig aankoopbeleid hebben, koopt minstens 75% minstens 3 fairtradeproducten.
  • De verschillende provinciale diensten organiseren sensibiliserende activiteiten, die de betrokkenheid rond fair trade vergroten, voor het eigen personeel en voor bezoekers.

CRITERIUM 4 | IN DE MEDIA

  • De provincie creëert 2 maal per jaar mediabelangstelling voor eerlijke handel, waarvan minstens één maal aandacht voor de Fair-O-Meter.
  • De provinciale werkgroep maakt in samenspraak met de communicatiedienst een communicatie- en evenementplan op.

CRITERIUM 5 | PROVINCIALE TREKKERSGROEP

De provinciale trekkersgroep is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Faire Provincie-werking binnen de provincie en de jaarlijkse herbevestiging. De herbevestiging geeft een overzicht van de inspanning die het afgelopen jaar werden geleverd rond eerlijke handel in de provincie en geeft een zicht op de plannen voor het lopende jaar. De herbevestiging maakt een duidelijk link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda2030 van de Verenigde Naties. Het Faire Gemeente campagneteam voorziet een sjabloon om de herbevestiging op in te vullen.

De leden van de Provinciale trekkersgroep komen uit verschillende diensten van de provincie en ook externen zijn welkom. De trekkersgroep kan ingebed zijn in een bredere duurzaamheid of SDG-werkgroep.