Fair-O-Meter 2022
Herbevestig de titel van jouw gemeente

Welkom op de Fair-O-Meter: de tool om de titel van jouw FairTradeGemeente te herbevestigen, en het engagement van jouw gemeente voor eerlijke handel en sociele en duurzame rechtvaardigheid te valideren. Er zijn een paar kleine wijzigingen in vergelijk met de vorige editie (2020). Gelieve daarom voor het invullen eerst onderstaande zaken door te nemen. De deadline is 22 januari 2022. Indien je in fasen werkt aan de vragenlijst, is het belangrijk om tussentijds op te slaan door op het einde van de vragenlijst op ‘update’ te klikken.

Voor 21 oktober zal elke verantwoordelijke ambtenaar en vrijwilliger van de gemeenten een nieuwe inlogcode ontvangen. Daarmee kan je in de keuzebalk ‘Kies uw gemeente’ hiernaast inloggen en de vragenlijst invullen. Heb je na 21 oktober nog geen code ontvangen? Geef ons dan een seintje. Je kan de vragenlijst ook online downloaden (klik hier) om al aan de slag te gaan, meer info vind je hieronder.

Bedankt, succes en bij vragen één adres: info@fairtradegemeenten.be

 

WAAROM MOET MIJN GEMEENTE DE FAIR-O-METER INVULLEN?

Dankzij de Fair-O-Meter meten we de impact van alle FairTradeGemeenten in Vlaanderen en zetten we samen grote stappen richting meer eerlijke handel. Het invullen van de Fair-O-Meter dient als herbevestiging van de titel FairTradeGemeente. Bovendien is het de ideale manier om de impact van jullie gemeentelijk engagement te meten.

TWEEJAARLIJKSE HERBEVESTIGING: OVER WELK JAAR MOET IK RAPPORTEREN?

De Fair-O-Meter een tweejaarlijkse herbevestiging van de titel: in 2020 rapporteerden gemeenten dus over het jaar 2019 en 2020. Nu rapporteer je over 2021 en 2022. Je kan de antwoorden in de vragenlijst bijgevolg staven met informatie uit beide jaren. Moet je bv. opgeven welke events er werden georganiseerd? Dan kan je events uit 2021 en/of 2022 opgeven. 

WIE VULT DE FAIR-O-METER IN?

De Fair-O-Meter wordt ingevuld in samenwerking tussen de verantwoordelijke ambtenaar en de vrijwilligers van de trekkersgroep. Voor 15 oktober zal de verantwoordelijke ambtenaar en de opgegeven verantwoordelijke vrijwilliger via e-mail een inlogcode ontvangen om de vragenlijst online in te vullen via www.fairometer.be. Veel gemeenten werken met verschillende mensen samen aan de vragenlijst, daarom zetten we ook een document met de vragenlijst online om te downloaden (klik hier). Zo kan je de vragenlijst eenvoudig laten rondgaan en samen invullen. Let op: de finale versie moet wel online ingevuld worden, en gevaloriseerd zijn door de trekkersgroep. Heeft niet de juiste persoon de inlogcode voor het online invullen ontvangen? Geef dan een seintje aan info@fairtradegemeenten.be

WAAR VUL IK DE FAIR-O-METER IN?

Via deze link www.fairometer.be. Aan de rechterkant van deze pagina zie je een keuzemenu ‘Kies uw gemeente’ waar je jouw gemeente selecteert, en inlogt met de code die de verantwoordelijke ambtenaar & vrijwilliger ontvangen heeft. Je kan in fasen aan de vragenlijst werken: tussentijds opslaan doe je steeds door achteraan de vragenlijst op ‘update’ te klikken.

DEADLINE: 22 JANUARI 2023

De deadline voor invullen is zondag 22 januari 2023. Daarna valideren wij alle vragenlijsten en in februari ontvangen jullie een score + herbevestiging van de titel FairTradeGemeente.

6 CRITERIA + 7 ALS EXTRAATJE

Een FairTradeGemeente engageert zich voor 6 criteria. En als die criteria elke keer weer vlekkeloos gehaald worden en verder evolueren, dagen we je uit om voor het next level te gaan. 

Dit om 2 redenen:

1. We zoeken naar een model dat voor alle 200 FairTradeGemeenten haalbaar is. Niet alle gemeenten konden in het verleden meespringen op de kar van de 10 criteria. We werken met zowel kleine als grote gemeenten/steden, met elk hun eigen capaciteiten. Dit betekent absoluut geen verloren moeite voor de gemeenten die volop voor de 10 criteria blijven gaan. Dit engagement wordt namelijk mee gevaloriseerd in de Fair-O-Meter. We voegden een hoofdstuk ‘next level’ toe voor de gemeenten die meer capaciteit hebben binnen de campagne. Zo hopen we iedereen mee te krijgen en samen stappen te zetten richting meer eerlijke handel, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

2. We moeten relevant blijven binnen de internationale Fair Trade Towns campagne met eenduidige criteria, waarbinnen zowel nationaal als internationaal wordt gewerkt met de 6 criteria. 

WAT MET DE ‘NEXT LEVEL’ VRAGEN?

We voegden op het einde van de vragenlijst een hoofdstukje ‘next level’ toe. Dit zijn extra stappen die jullie gemeente kan zetten. Dit behoort niet tot de verplichte 6 criteria, maar ook voor die extra stappen willen we ondersteuning bieden en jullie engagement valideren.
Vanaf 2022 kan je hier ook de activiteiten en acties registeren i.k.v. consuminderen & consumanderen (repair, share en deelactiviteiten). Immers ook dat zijn thema’s waarin fairness, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid doelstellingen zijn.

GDPR

De informatie en uploads uit deze Fair-O-Meter worden niet publiek verspreid zonder toestemming van de betrokken gemeente.
Bovendien het is uiterst belangrijk voor de directe communicatie over de campagne naar bevoegde ambtenaren, schepen en leden van de trekkersgroep dat de persoonlijke e-mailadressen en contactgegevens worden ingevuld. En bv. niet het algemeen e-mailades van een afdeling. 

SUCCES!

Vragen?

Heb je een vraag? Neem dan zeker contact op met info@fairtradegemeenten.be, we helpen je graag verder!

Kies uw gemeente