Om de titel van Faire Gemeente te behalen/behouden, moet een gemeente voldoen aan 6 criteria. Elke gemeente legt binnen deze 6 criteria haar eigen accenten, of durft soms zelfs nog een stapje verder te gaan. De criteria zijn divers en betrekken tal van lokale actoren in de gemeente. Van gemeentepersoneel dat eerlijke koffie drinkt, tot jeugdbewegingen met fairtradesweaters, tot sensibiliseringscampagnes op de lokale school,… Ontdek hier de 6 criteria.

1

Criterium 1: Een geëngageerd gemeentebestuur

Het eerste criterium vereist een geëngageerd gemeentebestuur. Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fair trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria's. Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond fair trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe.

Meer info
2

Criterium 2: Winkels & horeca

Het tweede criterium betrekt overtuigde winkels en horecazaken. Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. Daarvoor zijn er doelstellingen vooropgesteld per aantal inwoners. De winkels en horecazaken communiceren ook over het feit dat zij fairtradeproducten verkopen of serveren.

Meer info
3

Criterium 3: Scholen, bedrijven & organisaties

Het derde criterium vereist een samenwerking tussen de gemeenten en een aantal scholen, bedrijven en organisaties (jeugdbeweging, sportclub, vereniging,…). Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.

Meer info
4

Criterium 4: Communicatie & media

De campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. Daardoor bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers zoals handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement. Rapporteer hier ook over de events die georganiseerd werden in de gemeente om eerlijke handel onder de aandacht te brengen van het brede publiek.

Meer info
5

Criterium 5: Trekkersgroep

Het vijfde criterium vereist een enthousiaste trekkersgroep. Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven onderneemt om de titel te behalen. De lokale trekkersgroep bestaat bijvoorbeeld uit een gemeenteambtenaar, vrijwilligers, deelnemers aan de campagne (school, vereniging,…). Nadien zorgt die groep voor de continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een tweejaarlijkse beoordeling (Fair-O-Meter). Daaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds een FairTradeGemeente is.

Meer info
6

Criterium 6: Lokale duurzame voeding

Het zesde criterium vereist het opzetten van een initiatief rond lokale en duurzame voeding. Om Faire Gemeente te worden, lanceert men in de gemeente een initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame producten aanmoedigt: zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd. Om de titel te behalen én te behouden wordt een meerjareninitiatief of jaarlijks een kortlopend project opgestart.

Meer info
7

Next level

We stimuleren gemeenten om naast de 6 criteria verdere stappen te nemen om eerlijke handel en duurzaamheid te ondersteunen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld werken rond eerlijke textiel, fair ICT en duurzaam bankieren. Vanaf 2022 kan je hier ook de activiteiten en acties registeren i.k.v. bewust en duurzaam consumeren en produceren (repair, share en deelactiviteiten). Immers ook dat zijn thema’s waarin fairness, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid doelstellingen zijn.
De 'next level' acties behoren niet tot de verplichte 6 criteria om de titel te behalen/behouden, maar we ondersteunen jullie wel graag in de realisatie hiervan!

Meer info