7 tips om met jongeren samen te werken

In elke gemeente wonen jongeren die geïnteresseerd zijn in de wereld en bereid zijn om zich te engageren en initiatief te nemen. Die jongeren zoeken we voor onze lokale acties in kader van fair trade, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Maar hoe vind je ze en hoe breng je ze samen?

De (voorbije) coronapandemie was een ondankbare periode om mensen warm te maken voor activiteiten. Wil je jongeren (in de vrije tijd) werven, moet je bovendien ook rekening houden met tal van andere factoren die hun agenda bepalen: schoolwerk, vrienden, hobby’s …

Samen met jeugddienst Globelink dachten we na over hoe de rekrutering van jongeren voor je (fair trade) acties meer kans op slagen heeft. Dit resulteerde in 7 concrete tips.

Tip 1: Rekruteer op maat

Weet op voorhand welke jongeren je wil rekruteren. Immers de groep ‘jongeren’ bestaat uit verschillende subgroepen met elk hun eigen interesses, taal en favoriete communicatiekanalen. 14-, 18-, 21- of 26-jarigen behoren allemaal tot de doelgroep  ‘jongeren’, maar benader je best op een verschillende manier.

Stel: je wil samenwerken met een (lokale) bekende Vlaming. Een bekende TikTok-er vraag je best niet om mee te werken bij de rekrutering van +25-jarigen. TikTok mikt immers op een jonger publiek. Je zoekt dan beter een influencer die actief is op Instagram. Een informatieve Reel op Instagram wordt sneller opgepikt door jongvolwassen tussen 20 en de 25 jaar.

Niet alleen de communicatie, maar ook het moment van je rekrutering of project wordt beïnvloed door de gekozen doelgroep. Hogeschool- en universiteitsstudenten zijn in januari niet beschikbaar door examens, terwijl scholieren in december examens hebben. Tijdens de week zitten scholieren verplicht op school, terwijl jongeren in het hoger onderwijs een flexibeler lessenrooster hebben. Mik je op scholieren dan plan je je project het best na de schooluren of in het weekend.

Tip 2: Ga daar waar jongeren zijn

Jongeren moeten de weg niet vinden naar jouw organisatie. Jij moet zelf actief naar hen op zoek gaan om ze kennis te laten maken met je project of organisatie. Of het een virtuele of een face-to-face kennismaking is, maakt niet uit.

Sociale media kan een handig hulpmiddel zijn. Instagram en TikTok zijn maar enkele voorbeelden. Ze worden dagelijks gebruikt door jongeren. Maar vergeet niet: werk op maat van je doelgroep! (zie tip 1)

Het is zeker relevant om langs evenementen te gaan die georganiseerd worden door of voor jongeren. Denk bv. aan een lokaal muziekfestival, het eetfestijn van de jeugdbeweging, het Krokusfestival in Hasselt, Kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk en andere evenementen van lokale en regionale organisaties en verenigingen. Voor een overzicht, check www.uitinvlaanderen.be

Tip 3: Spreek jongerenorganisaties aan

Spreek de lokale jeugdvereniging, jeugdhuis, turnkring, voetbalclub etc. aan. Deze verenigingen hebben een rechtstreekse band met jongeren en kunnen hen mee warm maken om deel te nemen aan je project of actie. Het voordeel is dat je niet van nul moet starten om een vertrouwensrelatie op te bouwen. De verenigingen of clubs hebben deze al. Ze kennen de (denk)wereld van je doelgroep en kunnen je helpen om je boodschap op ‘maat’ te maken.

Globelink ervaarde dat ze o.a. via de jeugdraad, de jeugdverenigingen, de jongeren betrokken bij de stedenband, kwetsbare jongeren via hun jongerenorganisatie, maar ook individuele jongeren warm konden maken voor de kick-off van hun project ‘Globaal Kabaal’. In sommige van de meewerkende gemeenten werd een interessante mix gevonden van jongeren uit diverse verenigingen of initiatieven, in andere pilootgemeenten ging een vaste groep aan de slag met de voorbereiding van de actie.

Ook samenwerken met lokale scholen kan handig zijn. Leerkrachten weten vaak welke van hun leerlingen interesse hebben voor de thema’s en wie je specifiek kan aanspreken.

Tip 4: Ga in gesprek met jongeren over de aanpak

Door in gesprek te gaan met jongeren kan je nagaan welke problemen zij willen aanpakken. Wat voor jou een interessante manier van werken lijkt, stemt misschien niet overeen met hoe jongeren het probleem zouden aanpakken. Door hen inspraak te geven in het proces, gaan jongeren zich meer betrokken voelen en zich ook meer engageren.

Waarschijnlijk heb je zelf al een idee waar het project naartoe moet leiden. Geef jongeren toch de  ruimte om het project persoonlijk te maken. Dit kan door een brainstorm te organiseren of met hulp van een focusgroep of klankbordgroep elkaars verwachtingen af te toetsen. Zeker als niemand binnen je eigen organisatie tot de doelgroep behoort, is het belangrijk om een realiteitscheck te maken bij de doelgroep zelf.

Geef jongeren ook de kans om kritisch te zijn op je werking en project. Beschouw hun feedback als een cadeau om je project te verbeteren en meer op maat van de doelgroep te maken.

Tip 5: Hou je introductie kort en krachtig

Heb je een school of organisatie gevonden, waar je het project mag voorstellen, let er dan op dat je geen langdradig verhaal komt vertellen. Jongeren (en ook volwassenen) verliezen hun concentratie na 20 à 30 minuten en dus ook de voeling met je project. Maak er een gesprek van of een zeer kort en bondig maar krachtig verhaal (pitch).

De pitch moet antwoorden geven op wat jongeren aan je project hebben en hoe zij kunnen bijdragen aan het project. Maak je introductie zo concreet mogelijk. Het is belangrijk dat de jongeren zelf ook het woord kunnen nemen en vragen kunnen stellen.

Tip 6: Wees altijd voorbereid

Ze noemen een introductie niet voor niets een ‘elevator pitch’. Ook in de lift moet je klaarstaan om je verhaal te brengen. Als je op de gekozen verdieping bent, moet je pitch klaar zijn. Dit hangt samen met tip 5: hou het kort en krachtig.

In de lift kan je jongeren aanpreken maar ook op de jeugdraad, de jaarmarkt, een scoutsevenement of een festival… Zorg dus altijd dat je klaar staat om jongeren aan te spreken en te overtuigen om deel te nemen. Je hoeft hiervoor niet steeds flyers bij je te hebben, maar wel je enthousiaste zelf!

Tip 7: Rekrutering heeft geen einddatum

Rekruteren wordt vaak gezien als een afgebakende fase bij de start van een project. Blijf echter tijdens elke fase alert om te rekruteren. Elke nieuwe jongere kan met zijn netwerk een impact hebben op het project. Rekruteren is iets dat in elke fase aandacht verdient: bij de voorbereidende fase, alsook tijdens de actie zelf en tijdens de evaluatie zal je hoogstwaarschijnlijk weer andere en meer jongere willen bereiken. Zelfs als je volop in de organisatie- en planningsfase zit, moet je klaarstaan met je ‘elevator pitch’.

Samengevat

Stel jezelf de volgende vragen: Wie zit er wel of niet in mijn doelgroep? Welke samenwerkingen kan ik aangaan? Waar kom ik deze jongeren tegen? Op welke manier stel ik mijn project voor? Wanneer plan ik mijn project?

En denk eraan: rekruteren en werven is geen exacte wetenschap en eenduidig proces. Wat voor het  project of doelgroep werkt, kan misschien geen goed idee zijn voor een ander project of organisatie.

(Tekst: Elena Van Hoof) 

 

Beeld © Dirk Alaerts