Webinar: Chocolade voor de meerwaardezoeker

De problemen waar de chocoladeproductie mee kampt zijn zeer divers: de internationale markt bepaalt de prijs, lage productievolumes, niet-duurzame productiemodellen en ontbossing, kwetsbaarheid voor klimaatverandering, lage prijzen voor boeren met armoede en kinderarbeid tot gevolg…  Een van de oplossingen om de chocoladeproductie te verduurzamen en eerlijker te maken is fair frade.

Webinar Chocolade voor de meerwaardezoeker

Tijdens deze webinar namen we je mee in het verhaal van fair trade cacao en chocolade. Vijf chocoladeliefhebbers vertelden over hun bijdrage om tot een faire en duurzame productie en consumptie te komen. Zodat we van onze chocolade kunnen genieten zonder een bittere nasmaak.

Djaki

Hoe verandert fair trade het leven van de cacaoboer? 

Elk jaar komen er via de Antwerpse haven 300.000 ton cacaobonen toe. En er zit nog steeds een donker kantje aan een groot deel van die cacaobonen.

Het grootste deel van de cacaoboeren verdienen geen eerlijk loon voor het werk dat ze leveren. Terwijl de chocolade-industrie goed is voor een omzet van 100 miljard dollar per jaar, verdient de cacaoboer in Ivoorkust een derde van wat nodig is om waardig te leven. Bovendien is er nog steeds sprake van gedwongen kinderarbeid, en worden er nog steeds bossen gekapt om aan cacaoteelt te kunnen doen.

Djakaridja Bitie (‘Djaki’) is producent van cacao en rubber en algemeen secretaris en junior coach van de coöperatie ECAM, in Meagui – Ivoorkust. Hij werkt al jaren in de cacaoproductie en heeft het leven in de coöperatieve ten goede zien veranderen dankzij fair trade.

Hoe werkt fair trade in de cacao-sector? 

Fair trade stimuleert een geïntegreerde aanpak om tot een leefbaar inkomen te komen. Een hogere prijs voor de cacaobonen is hiervoor een eerste vereiste. Een tweede is om producenten een stem te geven in het hele proces.

Maar hoe werkt het fair trade-systeem voor cacao? En kan een partnerschap met alle schakels in de keten zoals Beyond chocolate definitief een einde maken een aan ontbossing en armoede?

Koen Van Troos, sinds februari 2020 verantwoordelijke pers en beleid bij Fairtrade Belgium, volgt de evolutie van duurzame chocolade en het Belgische partnerschap Beyond Chocolate nauw op.

Hoe kan je als gemeente, stad of provincie het verschil maken?

Als individu kan je kiezen om enkel nog eerlijke chocolade te consumeren. NGO’s kunnen druk zetten op onze politici en een wettelijk kader voor de hele sector eisen. Maar ook (boven)lokale overheden kunnen hun steentje bijdragen aan een duurzame en faire cacaoproductie en -consumptie.

Zo kan een stad zeer bewust een duurzaam en fair aankoopbeleid stimuleren, zowel intern voor hun eigen diensten maar ook in alle partnerschappen die ze aangaan. Leen Van den Putte, beleidsadviseur internationale samenwerking van Stad Turnhout, vertelt je meer over de kansen, drempels en uitdagingen die zij ondervindt om ook voor chocolade het Fairtrade-garantielabel mee te nemen in het aankoopbeleid.

Of een stad kan een gericht een mondiaal partnerschap aangaan met een cacao-coöperatieve in het Zuiden en dit als hefboom gebruiken om te werken aan een duurzame cacao- en chocoladeketen in beide steden. Nele Brewaeys, expert mondiaal beleid van Stad Brugge vertelt je meer over de lokale verankering van hun Fairtradereep Sjokla en het partnerschap met de stad Ebolowa (Kameroen).

Als provincie kan je dan weer je bovenlokale expertise inzetten om lokale besturen te ondersteunen in hun mondiaal beleid. Zo startte Provincie Oost-Vlaanderen een begeleidingstraject voor gemeenten rond globaal duurzaam aankopen en specifiek voor de catering. Dat een fair aankoopbeleid impact heeft, kunnen ze staven met hun ervaring in het duurzame partnerschap met de Ecuadoraanse Provincie Esmeraldas waar ze samenwerken met lokale ngo’s rond o.a. de commercialisatie van cacao. Liesbeth Viaene, beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid bij Provincie Oost-Vlaanderen, neemt je mee in het proces dat ze met verschillende actoren op het terrein voeren.

Sprekers steden en provincie