Ben jij klaar om mee het verschil te maken?

2024 wordt een uitdagend jaar in onze strijd voor meer sociale en ecologische duurzaamheid in een mondiale context met eerlijke handel als basisbeginsel.  Op 13 oktober staan de lokale en provinciale verkiezingen op de agenda. Samen met jouw inzet kunnen we echt invloed uitoefenen op het beleid én op de stem van de kiezer!

Memoranda als wegwijzer

In dit verkiezingsjaar worden er door heel wat middenveldorganisaties en NGO’s memoranda geschreven. Dit zijn aanbevelingen voor de nieuwe bestuurders en coalities die na de verkiezing hun beleid moeten vormgeven. We hopen dat het hen helpt en inspireert om een lokaal beleid te ontwikkelen met aandacht voor een mondiale, ecologisch duurzame en faire samenleving en wereld.
De memoranda van 11.11.11, VVSG en het Trade for Development Centre vormen de basis van ons eigen memorandum. We raden ze dan ook ten stelligste aan om te lezen. Ook jij kan met deze memoranda aan de slag om je lokale – huidige en toekomstige – mandatarissen de juiste weg te wijzen. 

Faire Gemeente en SDG’s

Faire Gemeenten engageren zich om lokale uitdagingen en opportuniteiten duurzaam aan te pakken, met oog voor de mondiale impact. Daarvoor laten we ons leiden door de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De agenda omvat 17 doelstellingen (SDG’s) die streven naar sociale, ecologische en economische transitie waarvoor sterke publieke diensten (lokale besturen) en partnerschappen nodig zijn. VVSG stipuleert in zijn memorandum dat we minstens 65% van de SDG’s niet realiseren zonder de actieve bijdragen van lokale besturen. Als geëngageerde Faire Gemeente zet je in op 12 van deze 17 SDG’s.

Faire Gemeente en menselijkheid

Als Faire Gemeente onderschrijven we tevens het memorandum van 11.11.11 waarbij we niet kunnen of  willen aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere. Nergens. Nooit. We strijden voor een wereld waarin iedereen telt. Waarin mensenrechten er zijn voor iedereen. We kiezen voor een samenleving die opbouwt. Als Faire Gemeente vragen we onze politici om een lijn te trekken en het beleid te baseren op menselijke oplossingen, in woorden én daden, waarbij we lokaal actie ondernemen maar steeds met een globale kijk op de impact van onze daden.

Faire Gemeente en samenwerking

Een Faire Gemeente wordt gedragen door alle stakeholders in een gemeente: het voltallige bestuur, alle gemeentelijke medewerkers en zoveel mogelijk burgers. We pleiten dan ook voor een bewust inzetten op een lokaal mondiaal en duurzaam beleid met genoeg financieel én menselijk kapitaal om dit beleid waar te maken. Bovendien heeft een Faire Gemeente impact op meer dan enkel het mondiaal beleid; immers een Faire Gemeente verbindt lokale economie, leefmilieu, klimaat, een duurzaam aankoopbeleid en nog andere beleidsdomeinen met mondiale solidariteit. Het credo ‘Act local, think global’ was nog nooit zo nodig.

Aan de slag!

Bezorg het memorandum via e-mail aan alle democratische partijen in je gemeente.Zij kunnen het gebruiken als leidraad voor een sterk toekomstgerichte Faire Gemeente of Stad Vraag hen om een reactie en om feedback te geven op het memorandum.

Om jouw lokale politici nog een stapje verder in de goede richting te duwen kan je het memorandum ook aanpassen aan jouw lokale context. Gebruik ons memorandum als inspiratiebron om een gefundeerd eisenpakket samen te stellenop maat van jouw gemeente, gebaseerd op ervaringen uit de voorbije beleidsperiode.

Zo moedig je jouw lokale politici concreet aan om in actie te komen voor sociale en ecologische duurzaamheid in een mondiale context met eerlijke handel als basisbeginsel.

Download het memorandum

We willen graag weten welke trekkersgroepen, lokale groepen, raden, gemeenten of steden aan de slag gaan met het memorandum. Daarom vragen we om je contactgegevens en gemeente in te vullen. Je krijgt direct een link op je scherm te zien waar je het memorandum kan downloaden.

Ik wil het memorandum van Faire Gemeente ontvangen