Vlaamse gemeenten waren nog nooit zo fair (trade)!

  • 45 % van de Vlaamse Fair Trade Gemeenten haalt de hoogste score op de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het lokaal engagement voor een faire wereld.
  • 6 gemeenten geven hun titel noodgedwongen terug door besparingen op het personeel, de nieuwe jaarlijkse ​ bijdrage van 250 euro of door het simpelweg ontbreken van een lokaal beleid rond eerlijke handel.
  • 193 Fair Trade gemeenten zetten hun schouders onder de vernieuwde campagne van ‘Faire Gemeenten’ die zich engageren om nog meer lokaal, ecologisch en fair te denken en te doen.

 

Het lokaal engagement voor fair trade in Vlaanderen gaat verder dan ooit. Niet minder dan 45% van de Vlaamse Fair Trade Gemeenten behaalt de hoogste score op de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van lokaal fair engagement. Twee jaar geleden ging het om slechts 33%. Economische crisis of niet, de lokale verankering van eerlijke handel ​ lijkt dus enkel te groeien. En toch geven 6 Fair Trade Gemeenten hun titel terug. Zo zijn As, Denderleeuw, Dilbeek, Grobbendonk, Herk-De-Stad en Koksijde niet langer Fair Trade Gemeenten. Door besparingen op personeel, de nieuwe symbolische ​ bijdrage van 250 euro of door het simpelweg ontbreken van een lokaal beleid rond eerlijke handel, haken ze af. Tezelfdertijd maken andere gemeenten zoals Maldegem zich op voor een comeback en dienen ze dit jaar nog hun dossier in om opnieuw de titel te mogen dragen. ​ Een engagement dat de Oost-Vlaamse gemeente deelt met 193 medestanders, die samen hun schouders zetten onder de vernieuwde campagne. Want in 2023 worden de Fair Trade Gemeenten “Faire Gemeenten” en gaan ze voluit voor Lokaal, Ecologisch én Fair denken en doen.

Hogere scores dan in 2020

Bijna éen op twee Vlaamse Fairtradegemeenten behaalt de hoogste score op de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse vragenlijst waar het gemeentelijk engagement voor fair trade wordt geëvalueerd. “Daarmee liggen de scores hoger dan in 2021, toen slechts één op drie Vlaamse Gemeenten de maximumscore haalde”, stelt Bianca De Wolf, coördinator van de campagne. De 6 criteria waarop wordt geëvalueerd in de Fair-O-Meter gaan over het engagement van het gemeentebestuur in samenwerking met lokale winkels en horeca, scholen, bedrijven en organisaties. “Daarnaast peilen we ook naar de mate waarin een gemeente communiceert over haar engagement, of er al dan niet een lokale groep van vrijwilligers is die de campagne mee uitbouwt ​ én of de gemeente inspanningen doet voor lokale en duurzame voeding”. Uit de tweejaarlijkse zelf-evaluatie van deze criteria blijkt dus dat bijna de helft van de gemeenten het uitstekend doet.

6 gemeenten geven de titel terug

En toch geven 6 Vlaamse gemeenten hun titel terug. As, Denderleeuw, Dilbeek, Grobbendonk, Herk-De-Stad en Koksijde stappen uit de internationale community van 2220 Fair Trade Towns en gaan hun eigen weg. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend, zo gaat het onder meer om besparingen op personeel ​ of om het simpelweg ontbreken van een uitgesproken lokaal beleid rond eerlijke handel. Maar ook de nieuwe symbolische bijdrage van 250 euro blijkt een drempel te zijn voor een enkele ​ Vlaamse gemeente. Tezelfdertijd zijn er anderen, zoals Maldegem, die net de weg terug richting de campagne vinden. Misschien dat na de verkiezingen van 2024 de 6 ​ verloren zonen en dochters opnieuw in de campagne kunnen worden opgenomen? En wie weet sluiten Aalst en Middelkerke – die reeds bij de vorige Fair-O-Meter in 2020 hun titel inleverden – dan ook terug aan?

Faire Gemeenten

Het verlies van 6 Fair Trade Gemeenten kan de 193 anderen niet deren en samen zetten ze hun schouders onder de vernieuwde “Faire Gemeenten” campagne. Een omslag waarbij de campagne, en de 4 stichtende organisaties erachter (Fairtrade Belgium, Oxfam België, Rikolto en 11.11.11), volop willen inzetten op de LEF-principes: lokaal, ecologisch en fair denken en doen.

“Via de omslag van Fair Trade Gemeenten naar Faire Gemeenten, willen we aansluiten bij andere lokale initiatieven zoals lokale voedselstrategieën, deel-,herstel- en hergebruikprojecten en acties ​ etc.” stelt Bianca. “Fair trade is immers een onderdeel van een groter streven naar een duurzame wereld. Vandaar de keuze voor de LEF-principes”. De omslag zal zich geleidelijk ontplooien, met alvast een eerste actie in het verschiet: De ​ Faire Ronde die op 13 mei in tal van Faire Gemeenten wordt georganiseerd.

Over FairTradeGemeenten

FairTradeGemeente zet sinds 2004 eerlijke handel op de kaart in de Vlaamse gemeenten. De campagne, getrokken door Fairtrade Belgium, Oxfam België, Rikolto en 11.11.11, draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel dichtbij als in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen. Dit engagement van de gemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Meer info op: www.fairtradegemeenten.be.

Voor bijkomende informatie, contacteer Bianca De Wolf: 0479/58 41 70 of via mail: bianca@fairtradebelgium.be