10) MEEBOUWEN AAN EEN DUURZAAM EN FAIR LOKAAL BELEID

Een Faire Gemeente engageert zich voor 6 criteria. Maar soms liggen de theorie en de praktijk ver uit elkaar. Ook de goede voornemens van het lokale beleid van een Faire Gemeente worden soms niet gerealiseerd. Het lokale beleid wijst naar de Trekkersgroep, de Trekkersgroep wijst naar het lokale beleid.

Nochtans is een goede samenwerking tussen lokaal beleid en burgers dé sleutel tot succes van een Faire Gemeente. Burgers worden actief betrokken in de werking van een Faire Gemeente en er wordt een brug geslagen tussen beleid en bevolking. Teamwork makes the dream work.

In dit verkiezingsjaar worden er door heel wat middenveldorganisaties en NGO’s memoranda geschreven. Dit zijn aanbevelingen voor de nieuwe bestuurders en coalities die na de verkiezing hun beleid moeten vormgeven. We hopen dat het hen helpt en inspireert om een lokaal beleid te ontwikkelen met aandacht voor een mondiale, ecologisch duurzame en faire samenleving en wereld.
De memoranda van 11.11.11, VVSG en het Trade for Development Centre vormen de basis van ons eigen memorandum. Ook jij kan met deze memoranda aan de slag om je lokale – huidige en toekomstige – mandatarissen de juiste weg te wijzen.

Maar hoe doe je dat concreet als burger, middenveldorganisatie of als medewerker van een lokaal bestuur? Kan en mag je hiervoor de krachten bundelen? Hoe informeer en inspireer je toekomstige mandatarissen die misschien niet zo wakker liggen van een sterk lokaal mondiaal beleid? Kunnen de SDG’s hiervoor ingezet worden als brug bij het act local think global-verhaal? Weet dan dat je als Faire Gemeente actief bent op 12 van de 17 SDG’s!

Hoe kan je nog wegen op het lokale beleid van je gemeente na de verkiezingen? En hoe kan je ervoor zorgen dat het engagement van je gemeente voor Faire Gemeente blijft, ook met een nieuw bestuur? De uitkomst van de Europese, Federale en gewestelijke verkiezingen kan alvast een indicatie geven voor het lokale niveau, anderzijds blijft het koffiedik kijken tot alle stemmen geteld zijn. We willen ook graag van jou horen welke mogelijke drempels je in jouw gemeente verwacht of welke ondersteuning je nodig hebt.

In deze sessie voorzien we heel veel ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers.

Beleidsmedewerkers van partner 11.11.11 en VVSG leiden de uitwisseling in goede banen en halen al hun ervaring uit de kast om met nieuwe ideeën en hernieuwde moed de gesprekken met het nieuwe bestuur aan te vatten:

  • Gwen Vandebosch, medewerker Besluitvorming en Netwerken bij 11.11.11, neemt je mee in mogelijk te verkennen pistes, acties en activiteiten.
  • Jules De Winter schreef mee aan de ‘Inspiratiegids lokaal mondiaal beleid in de beleids- en beheerscyclus’, die lokale ambtenaren en politici argumenten, cijfers, praktijken en beleidsvoorstellen aanreikt. Als stafmedewerker internationaal van de dienst Bestuur & Strategie bij de VVSG is hij de geknipte persoon om samen met jou te onderzoeken hoe je lokaal beleid kan afstemmen op de SDG’s en een mondiaal beleid op maat van je gemeente kan vormgeven.